داروخانه درمانگاه غدیر

درج اطلاعات
نام/عنوان مجموعه: 
غدير
تلفن: 
35429160
توضیحات: 
روزانه
دسته بندی: 
داروخانه ها
درج اطلاعات
آدرس: 
دیر -خیابان شیلات -روبه روی شورای اسلامی - درمانگاه غدير دير (تامين اجتماعي)